เหี้ยม! รุ่นน้องถูกซ้อม หลังปฏิเสธอมนกเขาให้รุ่นพี่

เหี้ยม! รุ่นน้องถูกซ้อม หลังปฏิเสธอมนกเขาให้รุ่นพี่

รุ่นน้องถูกซ้อม เละหลังจากที่ปฏิเสธอมนกเขาให้รุ่นพี่ ที่ รร.ชื่อดังย่านทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพ ด้าน ผอ. สั่งพักการเรียนรุ่นพี่ที่เกี่ยวข้องแล้ว เพจ เจ๊ม้อยv plus ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราว ของนักเรียนชายคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกาย จนน่วม หลังจากที่ปฏิเสธที่จะสำเร็จความใคร่ทางปากให้กับรุ่นพี่ที่โรงเรียนชื่อดัง ย่านทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพ

โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “#บังคับให้รุ่นน้องอมอวัยวะเพศ !!! 

รุ่นน้องขัดขืนโดน ซ้อมอ่วม จิตใจทำด้วยอะไร ถ้ามีความต้องการก็ไป ลวกก๋วยเตี๋ยวเองค่ะ อย่ามาข่มขืนกันเช่นนี้ แม้แต่เด็กผู้ชายปัจจุบันก็ไม่ปลอดภัย ทุ่งครุ กรุงเทพฯ หลักจากสืบทราบมามีนักเรียน​ รุ่นพี่​ บังคับให้หลานชายผม อมอวัยวะเพศ แต่ว่าหลานชายผมได้ปฏิเสธ เลยเกิดการมีเรื่อง และมีการรุมทำร้าย ทั้งคืน 5 รอบ​ บางรอบหลานผมไม่ได้สติ​แล้ว จนท่ถึง เวลา 4:00 น มารุมทำร้ายถึงเตียงนอน​ ซึ่ง​การกระเกินกว่าเหตุ

วันนี้​ทางโรงเรียน​ได้นัดหมาย​ ให้ไปพูดคุยและเจรจา ผมแจ้งกับทางโรงเรียน​เบื้องต้น​ จะดำเนิน​คดี​กับนัก เรียน​ที่ทำร้ายร่างกาย​หลานผมจนถึงที่สุด​ และจะรอดูบทลงโทษ​จากทางโรงเรียนรูปของถ่ายการทำร้ายร่างกาย​ และคลิป​เสียงเหตุการณ์​ ผมได้เก็บ​ไว้เป็นหลักฐาน​ เรียบร้อย เบื้องต้น​นั้นได้แจ้งความ​กับทาง​ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ​ เป็นที่เรียบร้อย

บทสรุป​จากการประชุม​ ทาง​ ผอ.นั้นได้​ กับนักเรียนผู้กระทำผิด​ บทลงโทษ​สูงสุด​ โดยให้พักการเรียน​ ให้นักเรียนกลับไป​ สอบ​ออนไลน์​ แล้วค่อยมาตั้งคณะกรรมการ​ตรวจสอบ และให้ทางผมไปดำเนิน​คดีแจ้งความเอง​ เมื่อ​ ผอ​. แจ้งแบบนี้ผมก็จะเดินหน้าตามขั้นตอนต่อไป”

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่าด้วยการจัดตั้งแผนก คดีซื้อขายออนไลน์ ในศาลแพ่ง หลังมีผู้บริโภคถูกเอาเปรียบเป็นจำนวนมาก ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง ความว่า ด้วยปัจจุบันการซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดข้อพิพาทตามมาเป็นจำนวนมาก แต่ช่องทางระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ไม่เอื้อต่อการที่ผู้บริโภคจะเข้าถึงได้โดยสะดวก

เป็นผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากไม่ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่สุจริต จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นในศาลแพ่งให้เป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ซึ่งผู้ที่มีข้อพิพาทอันเกิดจากการบริโภควิถีใหม่สามารถเข้าถึงศาลและใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้โดยสะดวก เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรมและเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศ

ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อีกทางหนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมออกประกาศให้จัดตั้งแผนกในศาลแพ่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้ “คดีซื้อขายออนไลน์” หมายความว่า คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3 (1) ที่เกิดจาการซื้อขายสินค้าหรือบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อ 4 ให้จัดตั้งแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ขึ้นในศาลแพ่ง โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีซื้อขายออนไลน์ ดังต่อไปนี้

(1) คดีซื้อขายออนไลน์ที่เกิดขึ้นในเขตศาลแพ่ง

(2) คดีซื้อขายออนไลน์ที่ศาลแพ่งรับไว้พิจารณาพิพากาตามมาตรา 16 วรรคสาม และมาตรา 19/1 แพ่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม

การดำเนินคดีของแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ ให้ใช้ระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณา คดีใดไม่อาจดำเนินการดังกล่าวได้ ไม่ให้ถือว่าเป็นคดีของแผนกและให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปอย่างคดีปกติ

ข้อ 5 การจัดตั้งแผนกตามข้อ 4 ไม่ห้ามโจทก์ที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องอย่างคดีปกติ

ข้อ 6 ให้มีผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนกหนึ่งคน และให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งจัดให้ผู้พิพากษาที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านคดีซื้อขายออนไลน์จำนวนตามที่เห็นสมควร เป็นผู้พิพากษาประจำแผนก มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาพิพากษาคดีซื้อขายออนไลน์ ตลอดจนช่วยเหลือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกในการบริหารและดำเนินงานต่าง ๆ ของแผนกให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งอาจมอบหมายให้ผู้พิพากษาอื่นนอกจากวรรคหนึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีซื้อขายออนไลน์ก็ได้

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป